دسته بندی محصولات

محصولات تجاری
 این محصولات برای مکان هایی از جمله: رستوران و فست و فود - قنادی و مغازه - مجتمع ...
محصولات صنعتی
 این محصولات برای مکان هایی از جمله: فرودگاه ها - کارخانه ها - انبار و سوله و ...
سایر محصولات
 این محصولات از جمله : اسپیکر - سیم و کابل - بالن دفع پرنده و میله خاردار می باشد. ...
محصولات اداری
  این محصولات برای مکان هایی از جمله: مجتمع های مسکونی - مجتمع های اداری - خوابگاه و ...

نمونه پروژه های انجام شده

فرودگاه امام خمینی (ره)

فرودگاه امام خمینی (ره)

نصب دستگاه دفع پرنده

نصب دستگاه دفع پرنده

پتروشیمی غدیر (بندر امام)

پتروشیمی غدیر (بندر امام)

مشاوره رایگان
شماره همراه
ورودی نامعتبر